Primary tabs

20 January 2018

大台無綫近年收視每況愈下,重頭劇《溏心風暴3》平均收視連廿二點都不到,所以極需要諗諗計,開拓新財源。電視廣播(00511)行政總裁行政總裁李寶安近日就向傳媒披露新大計,就是旗下藝員將會分身為sales,於網上推廣產品。

愈來愈少人睇電視是事實...

30 December 2017

聖誕新年本身應該是喜氣洋洋的日子,不過,近日就有傷感事發生,以「動L」 深入民心的霸王洗頭水近期又有麻煩事。創辦人萬玉華入稟高院要求霸王(01338)控股公司Fortune Station清盤。為何創辦人要清盤自己公司,原來又是一筆感情債。

...

23 December 2017

「亞視會永遠都存在……」這首搞笑改編歌預言的,終於實現了,去年四月熄機的亞洲電視,正式復活!不過,今次亞視不再透過大氣電波廣播免費電視,而是透過手機應用程式播放節目。

由現時至下月二十八日,觀眾可以試睇亞視的節目,...

22 December 2017

要數一七年最佳投資,一定非比特幣(Bitcoin)莫屬,期貨價一度衝破二萬美元,一年之內升近二十倍。雖然今年有大量市場人士企出來批評比特幣,更直指是一個大騙局,但無阻升勢,更有分析師估會升到四十萬美元!「股擅長毛」David Webb近日就宣布,...

16 December 2017

David Webb前日發表文章,指比特幣是世上第一個「分散式龐氏騙局」,並預言比特幣和其他數字貨幣會失敗。所謂龐氏騙局,原意是誘使投資者注資空殼公司,公司沒有盈利,但它能夠為投資者帶來回報,它的賺錢方式只是用更多新投資者的錢作盈利付給最初投資的人,...

12 December 2017

David Webb半年前狙擊「謎網50」已經街知巷聞,平時唔睇股票嘅人都有聽聞過「細價股災」、「粉塵爆炸」、「康宏廉署風暴」、「證監會打邪惡集團」等熱爆財經關鍵詞。由股價集體暴跌、停牌到連環DQ,呢半年David Webb掀起嘅風波可謂好睇過大時代,...

第2頁(共 6 頁)

Pages